Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2016

By 10 mar 2017april 3rd, 2022No Comments

Havsfruns årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Stockholm den 10 mars 2017

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Claes Werkell, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 11.00.

Bilaga:
Årsredovisning 2016

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 000 aktieägare och ett eget kapital per den 31 januari 2017 på 258,5 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått, se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Årsredovisning 2016

Månadsrapport januari 2017

Taggar:

Leave a Reply