Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

By 20 apr 2017april 11th, 2022No Comments

1 januari – 31 mars 2017 i sammandrag

  •  Substansvärdet per aktie minskade under det första kvartalet 2017 med 0,3 % (motsvarande period föregående år minskade 5,0 %)
  •  Den 31 mars 2017 uppgick substansvärdet till 259,3 MSEK (270,6 MSEK), motsvarande 21,42 kr per aktie (22,35 kr)
  •  Resultatet för det första kvartalet 2017 uppgick till -0,8 MSEK (-14,3 MSEK), motsvarande -0,07 kr per aktie (-1,18 kr per aktie)
  •  Den 31 mars 2017 var B-aktiens börskurs 21,30 kr (23,70 kr). B-aktiens totalavkastning under det första kvartalet uppgick till 7,6 % (4,4 %)
  •  Utdelning för räkenskapsåret 2016 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 12 april 2017

Stockholm 20 april 2017

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 15.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 200 aktieägare och ett eget kapital per den 31 mars 2017 på 259,3 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Månadsrapport mars 2017

Leave a Reply