Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % under april (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie)

By 11 maj 2017april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 april 2017 uppgick till 240,2 MKR (mar 2017: 259,3), motsvarande 19,84 kr per aktie (21,42). Utdelning för räkenskapsåret 2016 om 18,2 MKR utbetalades den 12 april 2017.

Stockholm 11 maj 2017

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 15.00.

Bilaga:
Substansvärderapport 30 april 2017 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 200 aktieägare och ett eget kapital på 240,2 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport per 30 april 2017

Månadsrapport april 2017

Leave a Reply