Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 1,2 % under oktober

By 21 nov 2017april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 oktober 2017 uppgick till 242,9 MKR (september 2017: 240,0), motsvarande 20,07 kr per aktie (19,82).

Stockholm 21 november 2017

Jonas Israelsson

VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 16.30.

Bilaga:
Substansvärderapport 31 oktober 2017 (pdf) 

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 200 aktieägare och ett eget kapital på 242,9 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport per 31 oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017

Leave a Reply