Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 0,1 % under december

By 23 jan 2018april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 december 2017 uppgick till 240,7 MKR (november 2017: 240,5), motsvarande 19,88 kr per aktie (19,87).

Stockholm 23 januari 2018

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 14.00.

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 200 aktieägare och ett eget kapital på 240,7 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Substansvärderapport 31 december 2017

Aktiv fondportfölj Månadsrapport december 2017

Substansvärderapport 31 december 2017

Leave a Reply