Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

By 19 feb 2018maj 5th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 31 december 2017

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade under år 2017 med 0,5 % (motsvarande period föregående år minskade 2,3 %)
  •  Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 240,6 MSEK, (260,1 MSEK), motsvarande 19,88 kr per aktie (21,49 kr)
  •  Resultatet uppgick till -1,3 MSEK (-6,6 MSEK), motsvarande -0,11 kr per aktie (-0,54 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 4,5 % (-6,2 %). Den 31 december 2017 var B-aktiens börskurs 19,20 kr (19,80 kr)
  •  Styrelsen föreslår att utdelning för år 2017 lämnas med 1,50 kr per aktie (1,50 kr), motsvarande en direktavkastning på 7,8 % (7,6 %)

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2017

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 0,3% (0,6 %).
  •  Resultatet uppgick till 0,7 MSEK (1,5 MSEK), motsvarande 0,06 kr per aktie (0,12)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 1,6 % (-2,0)

Stockholm den 19 februari 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 16.00 CET.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Bilaga:
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017 (pdf)

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har 2 280 aktieägare och ett eget kapital på drygt 240 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Leave a Reply