Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 1,5 % under januari

By 19 feb 2018april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 januari 2018 uppgick till 244,2 MKR (december 2017: 240,6), motsvarande 20,17 kr per aktie (19,88).

Stockholm den 19 februari 2018

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 8.30.

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har 2 280 aktieägare och ett eget kapital på drygt 240 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Substansvärderapport 31 januari 2018

Månadsrapport januari 2018

Substansvärderapport 31 januari 2018

Leave a Reply