Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisning 2017

By 9 mar 2018april 3rd, 2022No Comments

Havsfruns årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Tryckt version distribueras till samtliga aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 9 mars 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB (publ)

Jonas Israelsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 15.00 (CET).

Årsredovisning 2017

Leave a Reply