Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 2,5 % under februari

By 14 mar 2018april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 28 februari 2018 uppgick till 238,1 MKR (januari 2018: 244,2), motsvarande 19,67 kr per aktie (20,17).

Stockholm 14 mars 2018

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 13.30.

Bifogade filer:
Substansvärderapport 28 februari 2018
Månadsrapport februari 2018

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Substansvärderapport 28 februari 2018

Månadsrapport februari 2018

Leave a Reply