Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 1,1 % under juli

By 15 aug 2018april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 juli 2018 uppgick till 215,6 MKR (juni 2018: 218,1), motsvarande 17,81 kr per aktie (18,01).

Stockholm 15 augusti 2018

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 12.00.

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 31 juli 2018
Månadsrapport juli 2018

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 juli 2018 på 215,6 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan

Substansvärderapport 31 juli 2018

Månadsrapport juli 2018

Leave a Reply