Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 2,3 % under november

By 18 dec 2018april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 november 2018 uppgick till 207,2 MKR (oktober 2018: 212,0), motsvarande 17,12 kr per aktie (17,52).

Stockholm 18 december 2018

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 16.00.

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 30 november 2018
Månadsrapport november 2018

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 30 november 2018 på 207,2 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Substansvärderapport 30 november 2018

Månadsrapport november 2018

Leave a Reply