Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 0,7 % under december

By 23 jan 2019april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 december 2018 uppgick till 205,7 MKR (november 2018: 207,5), motsvarande 16,99 kr per aktie (17,12).

Stockholm 23 januari 2019

Jonas Israelsson

VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 13.00.

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 31 december 2018
Månadsrapport december 2018

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 december 2018 på 205,7 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Substansvärderapport den 31 december 2018

Aktiv fondportfölj december 2018

Leave a Reply