Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

By 20 feb 2019maj 5th, 2022No Comments

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 7,0 % (motsvarande period föregående år minskade 0,5 %)
  •  Substansvärdet den 31 december 2018 uppgick till 205,7 MSEK, (240,6 MSEK), motsvarande 16,99 kr per aktie (19,88 kr)
  •  Resultatet uppgick till -16,8 MSEK (-1,3 MSEK), motsvarande -1,38 kr per aktie (-0,11 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -3,9 % (4,5 %). Den 31 december 2018 var B-aktiens börskurs 16,95 kr (19,20 kr)
  •  Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2018 lämnas med 1,50 kr per aktie (1,50 kr), motsvarande en direktavkastning på 8,8 % (7,8 %)

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2018

  •  Substansvärdet per aktie minskade med 5,2 % (ökade 0,3 %).
  •  Resultatet uppgick till -11,3 MSEK (0,7 MSEK), motsvarande -0,94 kr per aktie (0,06)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -8,6 % (1,6 %)

Stockholm den 20 februari 2019

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 14.30 CET.

Bilaga:
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018 (pdf)

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 januari 2019 på 205,6 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj som vid utgången av år 2018 bestod av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Månadsrapport januari 2019

Leave a Reply