Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisning 2018

By 15 mar 2019april 2nd, 2022No Comments

Havsfruns årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Tryckt version distribueras till samtliga aktieägare som begär detta.

Stockholm den 15 mars 2019

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Jonas Israelsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00, mobil 0734 17 40 21

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 12.30 (CET).

Årsredovisning 2018

Leave a Reply