Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 0,2 % under februari

By 22 mar 2019april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 28 februari 2019 uppgick till 206,0 MKR (januari 2019: 205,6), motsvarande 17,01 kr per aktie (16,99).

Stockholm 22 mars 2019

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 13.30.

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 28 februari 2019
Månadsrapport februari 2019

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 28 februari 2019 på 206 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Substansvärderapport 28 februari 2019

Månadsrapport februari 2019

 

Leave a Reply