Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

By 30 apr 2019april 11th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 31 mars 2019

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 % (motsvarande period föregående år minskade 1,5 %)
  •  Substansvärdet den 31 mars 2019 uppgick till 206,7 MSEK (237,1 MSEK), motsvarande 17,07 kr per aktie (19,58 kr per aktie)
  •  Resultatet uppgick till 1,0 MSEK (-3,5 MSEK), motsvarande 0,08 kr per aktie (-0,29 kr per aktie)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till 15,0 % (2,6 %). Den 31 mars 2019 var B-aktiens börskurs 19,50 kr (19,70 kr)
  •  Utdelning för räkenskapsåret 2018 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 17 april 2019

Stockholm den 30 april 2019

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Jonas Israelsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD, Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 11.30.

Bilaga:Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 mars 2019 på 206,7 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Aktiv fondportfölj mars 2019

Leave a Reply