Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 1,1 % (justerat för återlagd utdelning) under april

By 21 maj 2019april 11th, 2022No Comments

Månadsrapport april 2019Månadsrapport april 2019Månadsrapport april 2019Beräknat substansvärde 30 april 2019 uppgick till 190,7 MKR (mars 2019: 206,7), motsvarande 15,76 kr per aktie (17,07). Utdelning för räkenskapsåret 2018 om 18,2 MKR utbetalades den 17 april 2019.

Stockholm 21 maj 2019

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 13.30.

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 30 april 2019
Månadsrapport april 2019

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 30 april 2019 på 190,7 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Se den senaste månadsrapporten över bolagets investeringsportfölj genom att trycka på länken nedan.

Substansvärderapport per 30 april 2019

Månadsrapport april 2019

Leave a Reply