Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 0,5 % under oktober

By 12 nov 2019april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 oktober 2019 uppgick till 189,0 MKR (september 2019: 189,9), motsvarande 15,61 kr per aktie (15,69).

Stockholm 12 november 2019

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 14.30

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 31 oktober 2019
Månadsrapport oktober 2019

 

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 500 aktieägare och ett eget kapital per den 31 oktober 2019 på 189,0 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Den senaste månadsrapporten för bolagets investeringsportfölj finns bifogat i detta utskick.

Substansvärderapport 31 oktober 2019

Månadsrapport oktober 2019

Leave a Reply