Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 1,4 % under december

By 20 jan 2020april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 december 2019 uppgick till 191,5 MKR (november 2019: 188,9), motsvarande 15,82 kr per aktie (15,60).

Stockholm 20 januari 2020

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00, mobil 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2020 kl. 14.00

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 31 december 2019
Månadsrapport december 2019

 

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 500 aktieägare och ett eget kapital per den 31 december 2019 på 191,5 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Den senaste månadsrapporten för bolagets investeringsportfölj finns bifogat i detta utskick.

Substansvärderapport 31 december 2019

Månadsrapport december 2019

Leave a Reply