Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

By 19 feb 2020maj 5th, 2022No Comments

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 1,9 % (motsvarande period föregående år minskade 7,0 %)
  • Substansvärdet den 31 december 2019 uppgick till 191,5 MSEK, (205,7 MSEK), motsvarande 15,82 kr per aktie (16,99 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till 4,0 MSEK (-16,8 MSEK), motsvarande 0,33 kr per aktie (-1,38 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 13,3 % (-3,9 %). Den 31 december 2019 var B-aktiens börskurs 17,70 kr (16,95 kr)
  • Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas med 1,50 kr per aktie (1,50 kr), motsvarande en direktavkastning på 8,5 % (8,8 %)

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019

  • Substansvärdet per aktie ökade med 0,9 % (minskade 5,2 %).
  • Koncernens resultat uppgick till 1,6 MSEK (-11,3 MSEK), motsvarande 0,14 kr per aktie (-0,94)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 7,9 % (-8,6 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Substansvärdet per aktie minskade med 0,7 % under januari. Beräknat substansvärde per aktie den 31 januari 2020 uppgick till 15,70 kr och det totala substansvärdet till 190,1 MSEK.

Stockholm den 19 februari 2020

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00, mobil: 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 14.30 CET.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Bilaga:
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019 (pdf)

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 700 aktieägare och ett eget kapital per den 31 januari 2020 på 190,1 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad investeringsportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Den senaste månadsrapporten för bolagets investeringsportfölj finns bifogat i detta utskick.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Månadsrapport januari 2020

Leave a Reply