Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 4,4 % under februari

By 16 mar 2020april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 29 februari 2020 uppgick till 181,6 MKR (januari 2020: 190,1), motsvarande 15,00 kr per aktie (15,70).

Stockholm 16 mars 2020

 

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:

Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00, mobil 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 16.00

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

 

Bifogade filer:

Substansvärderapport 29 februari 2020

Månadsrapport februari 2020

 

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 700 aktieägare och ett eget kapital per den 29 februari 2020 på 181,6 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad investeringsportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Den senaste månadsrapporten för bolagets investeringsportfölj finns bifogat i detta utskick.

Substansvärderapport per 29 februari 2020

Månadsrapport februari 2020

Leave a Reply