Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar årsredovisning för 2019

By 19 mar 2020april 2nd, 2022No Comments

Havsfruns årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga personer som begärt det. Årsredovisningen i tryckt format kan beställas på www.havsfrun.se, via e-post info@havsfrun.se eller kontakta bolaget på telefon 08-506 777 00.

Stockholm den 19 mars 2020

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 16.00 (CET).

Havsfrun Investment AB i korthet

Havsfrun Investment AB har 2 855 aktieägare och ett eget kapital per den 29 februari 2020 på 181,6 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad investeringsportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.

Årsredovisning 2019

Leave a Reply