Skip to main content
Regulatorisk

Havsfrun Investment AB skjuter upp årsstämman

By 25 mar 2020april 2nd, 2022No Comments

Styrelsen i Havsfrun Investment AB (publ) har idag, till följd av pågående pandemi orsakad av coronaviruset Covid-19 och med anledning av de beslut och rekommendationer som under den senaste tiden utfärdats av svenska regeringen och svenska myndigheter, beslutat att skjuta upp årsstämman.

Årsstämman kommer således inte hållas den 16 april 2020 som tidigare kommunicerats, utan styrelsen kommer att kalla till årsstämma i Havsfrun Investment AB senast fyra veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020.

Stockholm den 25 mars 2020

Havsfrun Investment AB (publ)

Styrelsen

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 15.00 (CET)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, Växel: 08-506 777 00, mobil: 0743 17 40 21

Havsfrun Investment AB skjuter upp årsstämman

Leave a Reply