Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 9,9 % under mars

By 16 apr 2020april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 mars 2020 uppgick till 163,7 MKR (februari 2020: 181,6), motsvarande 13,52 kr per aktie (15,00).

Stockholm 16 april 2020

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00, mobil 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 15.30

Bolagets pressmeddelande finns att hämta på www.havsfrun.se

Bifogade filer:
Substansvärderapport 31 mars 2020
Månadsrapport mars 2020

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har 2 955 aktieägare och ett eget kapital per den 31 mars 2020 på 163,7 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad investeringsportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Den senaste månadsrapporten för bolagets investeringsportfölj finns bifogat i detta utskick.

Substansvärderapport 31 mars 2020

Månadsrapport mars 2020

Leave a Reply