Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 1,5 % under oktober

By 24 nov 2020april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 oktober 2020 uppgick till 149,7 MKR (sep 2020: 152,0), motsvarande 12,37 kr per aktie (12,56).

Stockholm 24 november 2020

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon +46 8 506 777 00, mobil +46 734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 15.30

Om Havsfrun Investment AB
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 4 700 aktieägare och ett eget kapital per 31 oktober 2020 på 149,7 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.

Substansvärderapport 31 oktober 2020

Månadsrapport oktober 2020

Leave a Reply