Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 2,2 % under november

By 23 dec 2020april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 november 2020 uppgick till 152,9 MKR (okt 2020: 149,7), motsvarande 12,63 kr per aktie (12,37).

Stockholm 23 december 2020

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon +46 734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2020 kl. 13.00

Om Havsfrun Investment AB
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 5 000 aktieägare och ett eget kapital per 30 november 2020 på 152,9 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.

Substansvärderapport 30 november 2020

Månadsrapport november 2020

Leave a Reply