Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 2,0 % under december

By 22 jan 2021april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 december 2020 uppgick till 156,0 MKR (nov 2020: 152,9), motsvarande 12,89 kr per aktie (12,63).

Stockholm 22 januari 2021

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon +46 734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2021 kl. 14.00

Om Havsfrun Investment AB
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 5 300 aktieägare och ett eget kapital per 31 december 2020 på 156,0 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.

Substansvärderapport 31 december 2020

Månadsrapport december 2020

Leave a Reply