Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

By 24 feb 2021maj 5th, 2022No Comments

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

  • Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 9,1 % (motsvarande period föregående år ökade 1,9 %)
  • Substansvärdet den 31 december 2020 uppgick till 156,0 MSEK, (191,5 MSEK), motsvarande 12,89 kr per aktie (15,82 kr)
  • Koncernens resultat uppgick till -17,4 MSEK (4,0 MSEK), motsvarande -1,43 kr per aktie (0,33 kr)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 24,3 % (13,3 %). Den 31 december 2020 var B-aktiens börskurs 20,50 kr (17,70 kr)
  • Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2020 lämnas med 1,50 kr per aktie (1,50 kr), motsvarande en direktavkastning på 7,3 % (8,5 %)

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2020

  • Substansvärdet per aktie ökade med 2,6 % (0,9 %).
  • Koncernens resultat uppgick till 4,0 MSEK (1,6 MSEK), motsvarande 0,33 kr per aktie (0,14)
  • B-aktiens totalavkastning uppgick till 4,3 % (7,9 %)

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

  • Substansvärdet per aktie ökade med 0,6 % under januari. Beräknat substansvärde per aktie den 31 januari 2021 uppgick till 12,96 kr och det totala substansvärdet till 156,9 MSEK.

VD-kommentar

Framtidsutsikter
Havsfruns ambition att göra en strategisk allians med en ny partner är för övrigt inte helt olik den nya amerikanska börstrenden ”SPAC” (Special Purpose Acquisition Company). Denna innebär en initial börsnotering av ett väsentligen likvitt bolag som siktar på att, inom 1–2 år från börsnoterad grund, i steg 2 skapa lönsamma strategiska allianser, genom uppköp, samgående eller på annat sätt. Havsfruns bedömning är att vi ligger väl framme i liknande bana, med etablerad historik, likvida tillgångar och nu mer än 6 000 aktieägare. Poängen är att skapa nya aktieägarvärden. Vi är tämligen kräsna i vårt urval och siktar på allianser med klar samgåendepotential som väsentligt överstiger Havsfruns substansvärde. Ambitionen är hög men inte orimlig. Vi tror att ambitionen är förenlig med ett kvalitetsurval av potentiella partners som också ser klara fördelar i en samverkan. Kort sagt win-win, dvs allianser med ökat aktieägarvärde på två håll.

Stockholm den 24 februari 2021

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00, mobil: 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 16.00 CET.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

 

Havsfrun Investment AB i korthet

Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har drygt 6 000 aktieägare och ett eget kapital per 31 januari 2021 på 156,9 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare. Läs mer på www.havsfrun.se.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Leave a Reply