Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfruns årsredovisning 2020

By 19 mar 2021april 1st, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB:s årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se.

Den tryckta versionen distribueras per post till de personer som begärt det. Årsredovisningen kan beställas från bolagets hemsida, via e-post info@havsfrun.se eller per telefon 08-506 777 00.

Stockholm den 19 mars 2021

Havsfrun Investment AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00, mobil 0734 17 40 21

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021, kl. 14.00 CET.

Årsredovisning 2020

Leave a Reply