Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % under april

By 17 maj 2021april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 april 2021 uppgick till 142,7 MKR (mar 2021: 160,2), motsvarande 11,79 kr per aktie (13,23). Utdelning för räkenskapsåret 2020 om 18,2 MKR utbetalades 28 april 2021.

Stockholm 17 maj 2021

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08 – 506 777 00 alt 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2021 kl. 15.30

Kort om Havsfrun
Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm. Bolaget har över 8 000 aktieägare och ett eget kapital per 30 april 2021 på 142,7 MKR. Läs mer på www.havsfrun.se.

Substansvärderapport 30 april 2021

Månadsrapport april 2021

Leave a Reply