Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 0,8 % under november

By 22 dec 2021april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 november 2021 uppgick till 139,6 MKR (140,6), motsvarande 11,53 kr per aktie (11,62).

Vid utgången av november månad uppgick investeringsportföljen till 55 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 39 %. B-aktiens stängningskurs den 30 november 2021 var 25,65 kr.

Stockholm 22 december 2021

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08 – 506 777 00, e-post jonas.israelsson@havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 15.30 (CET)

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 9 100 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Substansvärderapport 30 november 2021

Leave a Reply