Skip to main content
Substansvärde

Substansvärde 31 december 2021

By 21 jan 2022april 1st, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade med 1,2 % under december. Beräknat substansvärde 31 december 2021 uppgick till 141,2 mkr (139,6), motsvarande 11,67 kr per aktie (11,53).

Vid utgången av december månad uppgick investeringsportföljen till 54 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 40 %. B-aktiens stängningskurs den 31 december 2021 var 29,50 kr.

Informationen lämnades för offentliggörande 21 januari 2022 kl 15.30 (CET)
För ytterligare information var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00, e-post jonas.israelsson@havsfrun.se
Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 9 300 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Substansvärderapport 31 december 2021

Leave a Reply