Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 3,0 % under juni

By 8 jul 2022augusti 16th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 juni 2022 uppgick till 136,1 mkr (140,3), motsvarande 11,24 kr per aktie (11,59).

Vid utgången av juni månad uppgick investeringsportföljen till 29 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 21 %. B-aktiens stängningskurs den 30 juni 2022 var 18,26 kr.

Informationen lämnades för offentliggörande 8 juli 2022 kl 11.30 (CET)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 136 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Ca 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Substansvärderapport 30 juni 2022

Leave a Reply