Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 1,2 % under augusti

By 13 sep 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 augusti 2022 uppgick till 134,8 mkr (136,4), motsvarande 11,13 kr per aktie (11,27).

Vid utgången av augusti månad uppgick investeringsportföljen till 30 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 22 %. B-aktiens stängningskurs den 31 augusti 2022 var 14,94 kr.

Informationen lämnades för offentliggörande 13 september 2022 kl 14.00 (CET)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

 

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 135 MSEK i likvida placeringar
  • Ca 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Substansvärderapport 31 augusti 2022

Leave a Reply