Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfruns årsredovisning för 2022 är nu publicerad

By 1 mar 2023No Comments

Havsfruns årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från vecka 11. En tryckt årsredovisning kan beställas på www.havsfrun.se eller på telefon 08-506 777 00.

Stockholm den 1 mars 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD, Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 15.00 (CET).

Årsredovisning 2022 (pdf)
Årsredovisning 2022 ZIP-fil

Leave a Reply