Skip to main content
Substansvärde

Havsfruns substansvärde per aktie ökade med 2,7 % under mars

By 8 apr 2024No Comments

Beräknat substansvärde per 31 mars 2024 uppgick till 124,6 mkr (121,3), motsvarande 10,29 kr per aktie (10,02).

Vid utgången av mars månad uppgick investeringsportföljen till ca 48 mkr, motsvarande en investeringsgrad om ca 39 %. B-aktiens stängningskurs den 31 mars 2024 var 15,50 kr.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2024, kl. 11.30 (CET)

Om Havsfrun Investment AB

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 125 MSEK i likvida placeringar
  • Ca 9 000 aktieägare

Havsfrun vill utvecklas genom ett samgående med ett större, välordnat bolag med intressant framtidsinriktad verksamhet som kan bidra till att Havsfrun expanderar och ökar lönsamheten samt aktieägarvärdet. Havsfrun söker samarbetsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag med visionen att hitta ett spännande nordiskt kvalitetsbolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 Mkr eller mer, oberoende av bransch. Viktigt är att hitta ett bolag som vill fortsätta sin tillväxtresa på börsen, med Havsfrun som en börsnoterad plattform.
Havsfrun erbjuder en unik möjlighet för rätt bolag till en snabb notering på Nasdaq Stockholm genom sammanslagning med Havsfrun (s.k. omvänt förvärv).

Substansvärderapport 31 mars 2024

Leave a Reply