Skip to main content
Substansvärde

Havsfruns substansvärde per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,0 kr per aktie) under april

By 16 maj 2024No Comments

Beräknat substansvärde per 30 april 2024 uppgick till 113,0 mkr (124,6), motsvarande 9,33 kr per aktie (10,29). Utdelning för räkenskapsåret 2023 om 12,1 mkr utbetalades den 18 april 2024.

Vid utgången av april månad uppgick investeringsportföljen till ca 50 mkr, motsvarande en investeringsgrad om ca 44 %. B-aktiens stängningskurs den 30 april 2024 var 13,55 kr.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2024, kl. 14.00 (CET)

Om Havsfrun Investment AB

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 110 MSEK i likvida placeringar
  • Ca 9 000 aktieägare

Havsfrun vill utvecklas genom ett samgående med ett större, välordnat bolag med intressant framtidsinriktad verksamhet som kan bidra till att Havsfrun expanderar och ökar lönsamheten samt aktieägarvärdet. Detta ger en unik möjlighet för rätt bolag till en snabb notering på Nasdaq Stockholm genom sammanslagning med Havsfrun (s.k. omvänt förvärv). Havsfrun söker samarbetsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag med visionen att hitta ett spännande nordiskt kvalitetsbolag, förmodligen med ett marknadsvärde på 500 Mkr eller mer, oberoende av bransch. Viktigt är att hitta ett bolag som vill fortsätta sin tillväxtresa på börsen, med Havsfrun som en börsnoterad plattform.

Substansvärderapport 30 april 2024

Leave a Reply