Skip to main content

Substansvärde

Senaste rapporterade substansvärden från Havsfrun Investment AB.

15 mar 2023

Havsfruns substansvärde per aktie minskade med 0,6 % under februari

Beräknat substansvärde per 28 februari 2023 uppgick till 139,5 mkr (140,3), motsvarande 11,52 kr per aktie (11,59). Vid utgången av februari månad uppgick investeringsportföljen till ca 45 mkr, motsvarande en…
Read More
SE MER