Skip to main content

Medarbetare

Styrelseordförande

Claes Werkell

Stockholm
Född 1952
Styrelseordförande
Anställd inom koncernen sedan 1989

Övriga uppdrag och befattningar
Inga

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
VD och styrelseledamot: Havsfrun Investment AB 1996-2017
Styrelseledamot: Norvestia Abp 1996-2003
Vice ordförande: Neomarkka Abp 1998-2003
VD: Norvestia 2000-2003

Utbildning
Jur. kand. vid Stockholms universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB (med familj och bolag)
785 380 A-aktier och 2 756 825 B-aktier

VD

Jonas Israelsson

Stockholm
Född 1975
VD
Anställd inom koncernen sedan 2000

Övriga uppdrag och befattningar
Inga

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Vice VD Havsfrun Investment AB 2014-2017
Investeringsansvarig & VDs assistent Havsfrun Investment AB 2004-2014
Portföljförvaltare/Affärskoordinator Havsfrun Investment AB 2003-2004
Analytiker Norvestia Abp 2000-2003

Utbildning
Ekonomie magister vid Karlstads universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
1 600 B-aktier

Chief Investment Officer (CIO)

Marcus Eriksson

Stockholm
Född 1974
Chief Investment Officer (CIO)
Anställd inom koncernen sedan 2004

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Chefanalytiker Havsfrun Investment AB 2005-2014
Analytiker Havsfrun Investment AB 2004-2005
Analytiker/projektledare vid Fondmarknaden.se 1999–2002

Utbildning
Ekonomie magister vid Lunds universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
1 600 B-aktier