Skip to main content

Organisation

Koncernförhållanden
Koncernen består numera av moderbolaget Havsfrun Investment AB och det för närvarande vilande dotterbolaget Havsfrun Capital AB.

Moderbolaget Havsfrun Investment AB
I moderbolaget bedrivs från och med 1 oktober 2007 all koncernens verksamhet