Skip to main content

Styrelse

Styrelseordförande

Claes Werkell

Stockholm
Född 1952
Styrelseordförande
Anställd inom koncernen sedan 1989

Övriga uppdrag och befattningar
Inga

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Styrelseledamot: Havsfrun Investment AB 1994 – 2017
VD: Havsfrun Investment AB 1996 – 2017
Styrelseledamot: Norvestia Abp 1996-2003
Vice ordförande: Neomarkka Abp 1998-2003
VD: Norvestia 2000-2003

Utbildning
Jur. kand. vid Stockholms universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB (med familj och bolag)
785 380 A-aktier och 2 756 825 B-aktier

Styrelseledamot

Håkan Gartell

Stockholm
Född 1946
Styrelseledamot sedan 2001

Övriga uppdrag och befattningar
Styrelseordförande: AB PIHR

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval
Styrelseordförande: Taurus Energi AB (publ) och A+ Science AB (publ)
Styrelseledamot: Norvestia Abp
Styrelsesuppleant: Neomarkka Abp

Utbildning
Fil.kand. nationalekonomi, kulturgeografi, statistik m.m.

Oberoende/Beroende
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott
Ledamot i Havsfruns revisionsutskott

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB (med närstående)
31 700 B-aktier

Styrelseledamot

Christian Luthman

Stockholm
Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

Övriga uppdrag och befattningar
Advokat, delägare på Wistrand Advokatbyrå
Styrelseledamot: Christian Luthman Advokatbyrå AB och Select Travel Aktiebolag.

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval
Styrelsesuppleant: Havsfrun Investment AB
Styrelseordförande: Varsity Capital Group AB
Styrelseledamot: Bird & Bird Administration AB, Bird & Birds AB,
Bird & Bird Partners AB och Bird & Bird Service AB
Styrelsesuppleant: Bössviken Consulting AB och OP operations Instrument Aktiebolag

Utbildning
Jur. kand.

Oberoende/Beroende
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Konsulteras dock vid vissa tillfällen i skattefrågor, särskilt internationella skattefrågor.

Utskott
Ordförande i Havsfruns revisionsutskott

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
3 000 B-aktier

Styrelseledamot

John CF Tengberg

Stockholm
Född 1987
Styrelseledamot sedan 2021

Övriga uppdrag och befattningar
VD Kavall AB

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval
Styrelsesuppleant: Havsfrun Investment AB

Utbildning
Kandidatexamen inom nationalekonomi och företagsekonomi, Lunds Universitet. Dubbelexamen i Master of Management från MIT i Cambridge, USA och HEC i Frankrike

Oberoende/Beroende
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott
Ledamot i Havsfruns revisionsutskott

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
400 B-aktier